Các đối tác đầu tư

  07/12/2018

Nhận xét của Khách hàng về các Loại hình Mô phỏng:

ILead

 1. Công ty Telekom Malaysia: Tôi thích tính năng động của loại hình mô phỏng công tác lãnh đạo.
 2. Công ty Accenture: Ma trận Kỹ năng-Đạo đức có thể được vận dụng một cách dễ dàng.
 3. Tập đoàn JAPFA: Mô phỏng ấy tại cơ hội cho bạn hiểu rõ những gì xảy ra trong thế giới thực và cách thức xử lý chúng theo phương cách tiến triển theo từng bậc thang.

Xây dựng Doanh nghiệp

 1. Công ty Pitney Bowes: Tôi đã học được cách phân tích thị trường một cách hiệu quả.
 2. Tập đoàn Bosch: Mô phỏng này đưa ra kịch bản kinh doanh đầy thách thức với áp lực thời gian khá cao.
 3. Tập đoàn Cognizant: Mô phỏng này mang đến một bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh, xoáy thẳng vào những tình huống khó đưa ra quyết định trong quá trình cân nhắc mọi khía cạnh có liên quan. Nó đã giúp tôi học được cách quân bằng các yếu tố khác nhau như thế trong quá trình hình thành quyết định.

Quản lý Thay đổi

 1. Công ty Genpact: Mô phỏng này bao gồm nhiều nhân vật với tính cách khác nhau, cho phép tôi liên hệ với những người cần phải cộng tác làm việc. Nó đã giúp tôi hiểu được cách thức làm việc với những dạng người khác nhau trong môi trường làm việc thực tế.
 2. Tập đoàn Siemens: Trong mô phỏng này, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của các bên hữu quan khi thay đổi ý kiến và vai trò của họ, và biết được cách vận dụng những giải pháp hay biện pháp phù hợp để tạo ảnh hưởng với họ để họ chấp nhận đề xuất của chúng ta.
 3. Tập đoàn Hewlett-Packard: Mô phỏng này giúp chúng ta hiểu được các yếu tố “chính trị” trong nội bộ doanh nghiệp, các nhóm lợi ích và ý thức hệ của họ đối với một sản phẩm nào đó – chúng ta cần phải hiểu biết tất cả những điều như thế.

Xây dựng Lòng tin

 1. Liên doanh Renault Nissan: Các mô phỏng này có hiệu quả rất rõ ràng, chúng giúp chúng ta hiểu được nhu cầu của con người và các giải quyết dựa trên những nhu cầu.
 2. Công ty Accenture: Mô phỏng này thách thức và thúc đẩy tiến trình tư duy nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để nâng cao lòng tin của khách hàng đối với công ty của chúng tôi.
 3. Công ty Celcom: Mô phỏng này bao hàm các quy trình xử lý theo thời gian thực, đòi hỏi đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng, cho chúng ta cảm giác như thể chúng ta đang thực sự làm việc và cần phải xử lý các vấn đề có liên quan đến công việc của mình.

Áp lực Công việc

 1. Công ty Celcom: Mô phỏng này giúp chúng ta phát triển các kỹ năng tự quản lý, tư duy và nâng cao khả năng xử lý đồng thời nhiều phần việc.
 2. Công ty Singapore Post: Mô phỏng này có giá trị đào tạo chuyên sâu. Nó phản ảnh được những áp lực thường gặp trong môi trường làm việc thực tế.
 3. Công ty Dell: Mô phỏng này được thiết kế với cơ cấu chặt chẽ và có tính thách thức rất cao. Nó khiến tôi phải ngẫm lại và tìm hiểu các quy trình làm việc mà tôi phải thực hiện hàng ngày rồi hoàn thiện công tác xác định mục tiêu ưu tiên để hoàn thành tốt công việc

Bán hàng

 1. Công ty Arvind Brands: Với mô phỏng này, bạn nhận được thông tin phản hồi từ các khách hàng tiềm năng ngay lập tức. Thật là lý thú!
 2. Công ty Celcom: Thật là các công cụ tốt để hướng dẫn các Nhân viên Bán hàng cách thức hoàn thiện công việc và kỹ năng của họ để đạt doanh số cao hơn.
 3. Công ty Celcom: Mô phỏng này dạy cho bạn biết rằng hiểu được tâm tư của khách hàng là điều khó khăn và quan trọng đến nhường nào.

Grand Prix

 1. Hãng Hàng không Air Asia: Các chi tiết trong mô phỏng này về cách quản lý bản thân để có thể thành công trong công tác quản lý nhân viên và hình thành quyết định đã được nắm bắt và thể hiện rất hiệu quả.
 2. Hãng Hàng không Air Asia: Mô phỏng này thúc đẩy các kỹ năng tư duy phê phán.
 3. Công ty Singapore Post: Mô phỏng này bao hàm một nhận thức rất thú vị về cách nhìn nhận những tác động khác nhau của các quyết định khác đối với hiệu quả hoạt động của đội nhóm.