Giới thiệu công ty

  07/12/2018

CÔNG TY TNHH SHARPEN YOUR BEST 

DOANH NGHIỆP SỐ 1 VỀ ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC CHIẾN 4.0

  • Với sứ mệnh cung cấp giải pháp đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo theo hình thức mô phỏng, SYB tạo ra các giải pháp trải nghiệm thực tiễn đào tạo tổ chức của bạn thành một lực lượng lao động hiện đại, tiên tiến.
  • SYB theo đuổi chiến lược cung cấp giải pháp đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo ưu việt nhất, mang đến Việt Nam mô hình sản phẩm đào tạo hình thức mô phỏng của Knolskape – nhà cung cấp hợp tác với hơn 300 khách hàng tại 25 quốc gia, những người đã được sử dụng các giải pháp trải nghiệm Knolskape - giúp các tổ chức đánh giá, phát triển và thu hút nhân tài thông qua các chương trình gắn kết.
  • Sản phẩm mô phỏng của SYB bao gồm mô phỏng từ kỹ năng lãnh đạo và huấn luyện đến khả năng quản lý và khả năng bán hàng. Mỗi mô phỏng SYB đặt người học trong các bối cảnh kinh doanh cụ thể và họ được yêu cầu đưa ra các quyết định thích hợp dựa trên các mục tiêu mô phỏng. Được trang bị với cơ chế trò chơi điện tử ứng dụng hóa, các mô phỏng đảm bảo đào tạo mang tính xã hội và tính tương tác cao, giải quyết được tất cả các vấn đề của phương pháp đào tạo truyền thống.