Hình thức đào tạo

  07/12/2018

• Mức đầu tư trên đã bao gồm: 

 • Thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo
 • Chi phí giảng viên, trợ giảng
 • Chi phí tài liệu, văn phòng phẩm
 • Tư vấn, hỗ trợ sau đào tạo
 • Thuế
 • Mức đầu tư trên chưa bao gồm:
 • Chi phí địa điểm
 • Chi phí tea break & ăn trưa
 • Chi phí đi lại, ăn ở nếu địa điểm đào tạo ở ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh (nếu có)

Quyền lợi của Khách hàng:

 1. Hướng dẫn tối đa hoá hiệu quả đầu tư trước khi học.
 2. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động cá nhân và xem lại kết quả hàng tháng.
 3. Xây dựng năng lực giải trình trách nhiệm cho các cán bộ quản lý.
 4. Công ty được quyền lựa chọn thời gian và tiến độ thực hiện phù hợp với lịch của hai bên.
 5. Điều khoản thanh toán linh hoạt.