Mô phỏng áp lực công việc

  07/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô phỏng Áp lực Công việc được thiết kế để giúp học viên xây dựng các năng lực quản lý cốt lõi như quản lý thời gian, quản lý đội nhóm, ủy nhiệm và đặt thứ tự ưu tiên. Trong khuôn khổ mô phỏng, học viên đảm nhận vai trò của một nhân viên trong một doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý những phần việc được giao trong một ngày bận rộn. Học viên sẽ đối mặt với áp lực thực hiện nhiều phần việc khác nhau để đạt được các mục tiêu kinh doanh và chỉ có thể thực hiện được điều đó bằng cách đặt ưu tiên và xử lý các phần việc theo trình tự trong khuôn khổ thời gian được phân bổ cụ thể.

Các năng lực cần vận dụng

 • Đặt thứ tự ưu tiên
 • Ủy nhiệm
 • Phản ứng nhanh
 • Chiến lược
 • Định hướng khách hàng

Phân tích

 • Sự thỏa mãn của khách hàng
 • Thời gian xử lý
 • Năng lực đặt thứ tự ưu tiên và ủy nhiệm

Đối tượng sử dụng theo đề xuất

 • Những cá nhân có đóng góp cho doanh nghiệp
 • Các nhân viên sắp được đề bạt
 • Các nhà quản lý mới
 • Những nhân viên chịu áp lực công việc cao

Thời lượng mô phỏng

 • 45 phút
 • 60 phút

Đánh giá sản phẩm                Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.14 / 5                                  • 71.42% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng Áp lực Công việc

“Hệ thống đánh giá và truyền tải khái niệm rất thú vị!”

“Kịch bản sát thực về các kinh nghiệm xử lý công việc và khắc phục sự cố.”

“Nó cung cấp cơ hội thực hành xử lý công việc theo tình huống rất gần với những gì tôi phải thực hiện trong đời thực.”

“Quả là dữ liệu thời gian thực! Bạn có thể phân tích toàn bộ và từng khía cạnh của công việc kinh doanh”

“Sản phẩm mô phỏng này được thiết kế rất cẩn thận và thông minh.”