Mô phỏng bán hàng

  07/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô phỏng Bán hàng được thiết kế để giúp học viên phát triển các năng lực bán hàng và cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp đào tạo quy trình bán hàng theo cách thức tiết kiệm chi phí và phù hợp với quy mô doanh nghiệp của mình. Trong khuôn khổ mô phỏng, học viên đảm nhận vai trò của một nhân viên bán hàng được phân công bán một sản phẩm thuộc thị trường doanh nghiệp (B2B) cho các thân chủ. Học viên được cung cấp một phễu bán hàng, khởi đầu từ một khách hàng có tiềm năng.

Để thực hiện được điều đó, học viên cần phải tạo thêm các khách hàng có tiềm năng mới, phân loại họ, thực hiện thêm rất nhiều hoạt động tương tác để chuyển các mối quan hệ mới ấy thành doanh số bán hàng.

Các năng lực cần vận dụng

•   Tập trung vào các mục tiêu chiến lược & kinh doanh

•   Các kỹ năng giao tiếp

•   Kiến thức về sản phẩm

•   Quản lý quy trình bán hàng

Phân tích

•   Phong cách bán hàng nổi trội

•   Năng lực cốt lõi nổi trội

•   Các giao dịch đã mất & đã đạt được

•   Các mức lãi đạt được

•   Tốc độ bán hàng

•   Khả năng tạo doanh thu

Đối tượng sử dụng theo đề xuất

•  Các nhà quản lý bán hàng tuyến đầu

•  Các nhân viên bán hàng

Thời lượng mô phỏng

•  60 phút

•  90 phút

Đánh giá sản phẩm                Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.45 / 5                                  • 90.84% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng Bán hàng

“Sản phẩm mô phỏng này là công cụ rất tốt đối với công tác bán hàng; nó định hình rõ và bám sát quy trình bán hàng.”

“Rất thú vị! Tôi đã học được cách quản lý, hoạch định, chào bán, thương lượng và thâu đạt giao dịch sau khi sử dụng sản phẩm mô phỏng này.”

“Một công trình nghiên cứu tình huống đầy tính thách thức.”

“Là công cụ tuyệt vời để dạy cho các nhân viên bán hàng biết cách hoàn thiện công việc và kỹ năng của họ để gia tăng doanh số.”