Mô phỏng Grand Prix

  07/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô hình Grand Prix được thiết kế để giúp học viên xây dựng các năng lực Tư duy Phân tích, Giải quyết Vấn đề và Hình thành Quyết định. Trong khuôn khổ mô phỏng, học viên vào vai một nhà quản lý đội ngũ nhân viên, chịu trách nhiệm đưa ra toàn bộ những quyết định kinh doanh then chốt, từ đó điều hành các nguồn tài lực đã được phân bổ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Hình thức mô phỏng này đưa học viên vào một hành trình tranh đua kỳ thú, thử thách bản lĩnh và khí phách của họ trong lĩnh vực quản lý dự án và danh mục đầu tư.

Các năng lực cần vận dụng

 • Phát triển đội ngũ
 • Giải quyết xung đột
 • Tư duy phân tích
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý các bên hữu quan
 • Hình thành quyết định

Phân tích

 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Thời gian xử lý
 • Đặt thứ tự ưu tiên và ủy nhiệm

Đối tượng sử dụng theo đề xuất

 • Các nhà quản lý mới
 • Các nhà quản lý tuyến giữa
 • Giới lãnh đạo cấp cao

Thời lượng mô phỏng

 •   90 phút
 • 120 phút

Đánh giá sản phẩm                Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.00 / 5                                  • 80% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng Grand Prix

“Sản phẩm mô phỏng này đưa ra các kiến giải về tầm quan trọng của giai đoạn hoạch định từ trước.”

“Sản phẩm mô phỏng này giúp tôi hiểu được cách phản ứng hợp lý đối với sự việc cũng như cách đưa ra các quyết định phù hợp – cứ như thể tôi đang nhìn chính mình qua một tấm gương vậy!”

“Một phương thức tiếp cận rất khác biệt, rất tuyệt vời để nối kết việc học với Cuộc đua Ô-tô Thể thức 1!”

“Thân thiện với người sử dụng, lý giải rõ ràng, hình ảnh hiển thị tuyệt vời!”

“Tuyệt vời! Sản phẩm mô phỏng này đòi hỏi tư duy phản biện suốt quá trình thực hiện.