Mô phỏng ILEAD

  01/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô phỏng iLead được thiết kế để giúp học viên hình thành và phát triển năng lực lãnh đạo. Trong khuôn khổ mô phỏng, học viên vào vai một nhà quản lý có đội ngũ nhân viên riêng cũng như có các mục tiêu kinh doanh cần phải đạt được. Vì thế, vai trò ấy đòi hỏi học viên phải kích hoạt năng lực và phát huy tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên, đồng thời phải đáp ứng được các nhu cầu của họ.

Để thành công, học viên nên vận dụng nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau để đáp ứng phù hợp với những tình huống đầy thách thức được đặt ra.

Các năng lực cần vận dụng

 • Lãnh đạo theo bối cảnh
 • Quản lý con người
 • Quản lý hiệu quả làm việc
 • Quản lý quy trình bán hàng

Phân tích

 • Phong cách nổi trội
 • Lãnh đạo theo bối cảnh
 • Năng lực
 • Các phong cách lãnh đạo đã vận dụng
 • Nhất quán trong phong cách lãnh đạo
 • Hiệu quả làm việc của đội nhóm dưới sự lãnh đạo

Đề xuất dành cho

 • Các nhà quản lý mới
 • Các nhân viên giàu tiềm năng
 • Các nhà quản lý cấp trung gian
 • Những cá nhân có đóng góp cho doanh nghiệp, chuẩn bị đề bạt

Thời lượng mô phỏng

 • 60 phút
 • 90 phút
 • 120 phút

Đánh giá sản phẩm                Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.41 / 5                                  • 94.21% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng iLead

“Sản phẩm mô phỏng này thuần túy dựa trên các kỹ năng của con người. Nó khiến tôi nhận ra rằng có rất nhiều công cụ cho công tác quản lý đội nhóm.”

“Có mối quan hệ nhân quả được thể hiện theo thời gian thực; các tình huống biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ (VUCA) được bao hàm trong hình thức mô phòng này.”

“Liên tục cung cấp thông tin phản hồi, các đề xuất hành động và cảnh báo về những phong cách lãnh đạo, nhờ thế tôi hiểu được mình nên bắt đầu hoàn thiện từ đâu.”

“Sản phẩm mô phỏng này giúp tôi thực hành và đánh giá những lý thuyết đã học.”

“Sản phẩm mô phỏng này nắm bắt động thái của con người qua ý nghĩ và cảm xúc rất tốt, gần như là thể hiện theo thời gian thực.”

“Mô phỏng này thể hiện rõ ràng tính phức tạp trong công tác quản lý con người”