Mô phỏng quản lý thay đổi

  01/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô phỏng Quản lý Thay đổi giúp học viên vượt qua khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực phát huy ảnh hưởng của bản thân đối với các bên hữu quan ngay trong nội bộ doanh nghiệp. Nó cũng giúp học viên hiểu được các khía cạnh mang tính chiến lược và chiến thuật của công tác quản lý thay đổi. Trong khuôn khổ mô phỏng, học viên bước vào vai trò của một nhà quản lý tuyến giữa tại một tổ chức doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu thuyết phục các bên hữu quan trong nội bộ doanh nghiệp cho phép tiến hành một quá trình chuyển đổi bên trong doanh nghiệp mà không vận dụng bất cứ thẩm quyền nào để áp chế các bên hữu quan ấy.

 

Các năng lực cần vận dụng

 • Các kỹ năng phát huy ảnh hưởng của bản thân
 • Tiếp thị những cách tân
 • Lãnh đạo không áp chế
 • Quản lý thay đổi

Phân tích

 • Phong cách và năng lực phát huy ảnh hưởng của bản thân
 • Phong cách giao tiếp
 • Đường cong khuếch tán cải tiến
 • Mô hình A.I.D.A. (Thu hút sự chú ý, quan tâm, mong muốn và hành động)
 • Tỷ lệ chấp nhận thay đổi

Đối tượng sử dụng theo đề xuất

 • Những cá nhân có đóng góp cho doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý mới
 • Các nhân viên giàu tiềm năng
 • Các nhà quản lý cấp trung gian
 • Giới lãnh đạo cao cấp

Thời lượng mô phỏng

 • 60 minutes
 • 90 minutes
 • 120 minuteS

Đánh giá sản phẩm                      Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.22 / 5                                        • 94.61% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng Quản lý Thay đổi

“Sản phẩm mô phỏng này thúc đẩy chúng tôi nghĩ đến những phương cách khác nhau để nhận được sự phê chuẩn và các chiến lược thực thi.”

“Sản phẩm mô phỏng này mang tính thách thức, trực quan và kích thích tư duy.”

“Sản phẩm mô phỏng này giúp tôi nắm bắt được tính năng động của các phương pháp giao tiếp hiệu quả bên trong nội bộ một doanh nghiệp để đạt mục tiêu phát huy ảnh hưởng của bản thân trong quá trình hình thành các quyết định và đạt được sự chấp thuận dành cho quá trình thay đổi ngay trong nội bộ doanh nghiệp.”

“Sản phẩm mô phỏng này thực sự khiến tôi cảm thấy mình đang đảm nhận vai trò được đặt ra trong doanh nghiệp. Và nó cũng giúp tôi biết cách thay đổi phương pháp tiếp cận vấn đề của mình tùy theo từng tình huống cụ thể.”