Mô phỏng xây dựng doanh nghiệp

  01/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô phỏng Xây dựng Doanh nghiệp được thiết kế để giúp học viên hiểu rõ và thực hành thói quen nắm bắt các cơ hội kinh doanh và phát triển các năng lực khởi nghiệp. Trong khuôn khổ mô phòng, học viên đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Điều hành của một doanh nghiệp, chịu trách nhiệm đưa ra mọi quyết định kinh doanh – đặt giá, sản xuất, chất lượng, quảng cáo, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên và đảm bảo sự thành công của một thương vụ đầu tư mới. Trong khuôn khổ mô phỏng, học viên được đọc các hồ sơ văn bản tài chính, nắm bắt mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các phòng ban có chức năng, xác định các rủi ro và, quan trọng hơn cả, có quyền điều phối mọi phòng ban có chức năng để giúp doanh nghiệp đạt được kết quả lợi nhuận cao.

Các năng lực cần vận dụng

 • Sự nhạy bén trong kinh doanh
 • Triển khai chiến lược
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Khả năng triển khai vượt trội
 • Định hướng thị trường
 • Quản lý hàng tồn kho

Phân tích

 • Lợi nhuận ròng
 • Chi phí nghiên cứu & phát triển (R&D)
 • Thị phần
 • Cách sử dụng nhân viên
 • Tổn thất cơ hội
 • Hàng tồn kho

Đối tượng sử dụng theo đề xuất

 • Những cá nhân có đóng góp cho doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý mới
 • Các nhân viên giàu tiềm năng
 • Các nhà quản lý cấp trung gian

Thời lượng mô phỏng

 • 60 phút
 • 90 phút
 • 120 phút

Đánh giá sản phẩm                Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.28 / 5                                  • 86.87% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng Xây dựng Doanh nghiệp

“Cung cấp phương hướng cho tiến trình tư duy và hỗ trợ quá trình hình thành quyết định thông qua nhắc nhở lưu tâm đến cái nhìn tổng thể và toàn cục.”

“Cung cấp cho những người chưa từng kinh doanh cơ hội học tập cách điều hành một doanh nghiệp.”

“Sản phẩm mô phỏng này dễ hiểu, dễ áp dụng, hướng dẫn thấu đáo, giao diện trực quan và sinh động.”

“Quả là dữ liệu thời gian thực, bạn có thể phân tích từng khía cạnh của doanh nghiệp.”

“Các tùy chọn hoạch định đều rất tỉ mỉ và lý thú. Phần phân tích hơi rắc rối vì có quá nhiều bản báo cáo.”

“Ngoài phần đo lường định lượng phụ thuộc vào viễn cảnh thị trường, mô phỏng này dành nhiều không gian và cơ hội cho việc phỏng đoán theo bản năng.”