Mô phỏng xây dựng lòng tin

  01/12/2018

GIỚI THIỆU

Mô phỏng Lòng tin được thiết kế để cung cấp các kịch bản cho học viên phát huy ảnh hưởng bản thân và xây dựng lòng tin từ các bên hữu quan bên ngoài doanh nghiệp. Nó tập trung vào các Phong cách Xây dựng Quan hệ, Bố trí và Phân định Thẩm quyền và Năng lực Xây dựng Lòng tin. Mô phỏng này đưa học viên vào vai trò của một giám đốc nghiệp vụ đang cần thu được lòng tin của một khách hàng, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng ấy so với đối thủ cạnh tranh, để đạt được một giao dịch.

Các Phong cách Xây dựng Quan hệ giúp học viên hiểu được cách phát huy ảnh hưởng bản thân đối với các bên hữu quan, và công cụ Bố trí và Phân định Thẩm quyền giúp học viên xác định những mối quan hệ đang tồn tại giữa các bên hữu quan.

Các năng lực cần vận dụng

•   Cộng tác

•   Xây dựng lòng tin

•   Các phong cách xây dựng quan hệ

•   Hiểu biết các mạng lưới quan hệ

•    Đặt trọng tâm là khách hàng

Phân tích

•  Năng lực xác định phong cách

•  Đo lường lòng tin

•  Phạm vi các phong cách xây dựng quan hệ

Đối tượng sử dụng theo đề xuất

•  Các nhà quản lý mới

•  Các nhân viên giàu tiềm năng

•  Các nhà quản lý tuyến giữa

•  Giới lãnh đạo cao cấp

Thời lượng mô phỏng

•   60 phút

•   90 phút

•   120 phút

Đánh giá sản phẩm                Tỷ lệ đề xuất sử dụng

• 4.52 / 5                                  • 88.88% số học viên cổ vũ việc sử dụng mô phỏng này

THÔNG TIN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Mô phỏng Xây dựng Lòng tin

“Thật là gai góc! Khi các phong cách xã hội đã xác định rõ, trò chơi này cuốn hút tôi hoàn toàn. Rõ ràng, mạng lưới quan hệ và vận động hành lang rất hữu ích.”

“Thật thu hút! Thời gian trôi qua lúc nào không biết. Quả là huấn luyện tự động!”

“Sát thực. Nắm bắt tất cả phong cách xã hội của từng khách hàng và đưa ra các biện pháp hành động bám sát là chìa khóa để đạt được các giao dịch trong đời thực.”

“Hiểu rõ tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người với nhau. Xây dựng mối quan hệ dựa trên cơ sở bố trí và phân định thẩm quyền. Phát hiện tầm quan trọng của sự phù hợp về mặt tính cách, của các kỹ năng và trọng tâm của vấn đề.”

“Thể hiện thời gian thực thật xuất sắc.”

“Sản phẩm mô phỏng này giúp chúng ta xác lập các kênh giao tiếp cũng như nắm bắt các kỹ năng Quản lý Dự án.”