Omar Bali, Giám đốc Nguồn Nhân lực, Công ty Philips Lighting

  06/12/2018

Omar Bali, Giám đốc Nguồn Nhân lực, Công ty Philips Lighting:

“Lúc trước, chúng tôi cần một đối tác hiểu rõ các yêu cầu đặc thù của chúng tôi và tiến hành một giải pháp trọn gói  cho nhu cầu của mình. Chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều về KNOLSKAPE và, sau khi xem xét giải pháp đánh giá và phát triển tích hợp mà họ đã trình bày một cách rất thành công, chúng tôi quyết định chấp nhận và tiến hành giải pháp ưu việt của họ. Chúng tôi đang mong đợi cơ hội cộng tác chặt chẽ với KNOLSKAPE như là một trong những đối tác nuôi dưỡng nhân tài trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi.”