Phương pháp đào tạo

  07/12/2018

TỔNG QUAN

Mô phỏng là hình thức phỏng theo mẫu vận hành một quy trình hay hệ thống ở thế giới thật theo thời gian. Trong vài thập niên vừa qua, phương pháp đào tạo dựa trên hình thức mô phỏng đã trở nên rất phổ biến, phục vụ cho quá trình học tập các kỹ năng và quy trình kỹ thuật mới trong một môi trường an toàn, giúp các học viên có thể thực hành những gì đã học mà không ảnh hưởng đến các điều kiện vận hành ở thế giới thật.

Cảm quan thông thường và các công trình nghiên cứu đều cho thấy rằng các năng lực ứng xử là mục tiêu học tập khó hơn rất nhiều so với các kỹ năng kỹ thuật. Kết quả nghiên cứu cho biết rằng thông thường con người phải mất 10.000 giờ, hay 6-10 năm, mới đạt được mục tiêu ấy. Vì thế, các học viên thường cảm thấy khó duy trì được thói quen thực hành các dạng kỹ năng chuyên biệt phức tạp và nhập nhằng. Do đó, các giới hạn sai sót cứ tăng dần mà chi phí phải bỏ ra cho một kỹ năng chưa làm chủ được vẫn là con số đáng kể.

SYB đề xuất các giải pháp đào tạo cung cách ứng xử dựa trên hình thức mô phỏng để hỗ trợ các doanh nghiệp tăng tốc quá trình phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên về lĩnh vực kỹ năng lãnh đạo và các năng lực kỹ thuật số để sẵn sàng bước vào Kỷ nguyên Kỹ thuật số.

Các Đặc tính:                                                                                                 

Nhiều kịch bản phức tạp                                                                     Hỗ trợ quá trình thực hành

Năng động và sát với đời thực                                                            Công nghệ đặc biệt chính xác

Các yếu tố ứng dụng trò chơi đầy bất ngờ                                          Môi trường học tập an toàn

Vòng phản hồi thông tin tức thời                                                          Phân tích theo từng cá nhân ở thời gian thực

 

Các Tiện ích:

Thay đổi mô thức tư duy khả kiến                                                       Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) rất cao

Đạt kiến giải hướng đến hành động ở mức độ cao hơn                     Gia tốc quá trình học thông qua sự tương tác thu hút

Cải thiện hiệu quả kinh doanh                                                             Vượt qua khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành