Sunder Ramachandran, Tổng Giám đốc, Công ty Dược phẩm GSK Pharmaceuticals

  06/12/2018

Sunder Ramachandran, Tổng Giám đốc – Chuyên trách Đào tạo (Sự Ưu việt về mặt Thương mại), Công ty Dược phẩm GSK Pharmaceuticals:

Tạo điều kiện cho các nhà quản lý phát huy năng lực của họ là yếu tố then chốt để đạt được thành công về mặt thương mại. Những gợi ý có giá trị mà KNOLSKAPE đề xuất thông qua các mô phỏng của họ thể hiện cụ thể quá trình hình thành quyết định ở thời gian thực, giảm thiểu chi phí cho từng quyết định do các nhà quản lý đưa ra. Các giải pháp của họ không chỉ giúp chúng tôi đảm bảo rằng các nhà quản lý của mình được trang bị những kỹ năng phù hợp với công việc mà còn tái định hướng phương cách tiếp cận để đạt được triết lý học tập của chúng tôi thông qua quá trình phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu, dựa trên trải nghiệm và đòi hỏi tinh thần tham gia cao độ.”