Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Sharpen Your Best Việt Nam - KNOLSKAPE VIETNAM

Thành tựu của công ty

Thành tựu của công ty

Các đối tác đầu tư

Chúng tôi - SYB - đề xuất các giải pháp đào tạo cung cách ứng xử dựa trên hình thức mô phỏng để hỗ trợ các doanh nghiệp tăng tốc quá trình phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên.

Phương pháp đào tạo

Mô phỏng là hình thức phỏng theo mẫu vận hành một quy trình hay hệ thống ở thế giới thật theo thời gian

Giảng viên, chuyên gia tư vấn

Giảng viên, chuyên gia tư vấn tiêu biểu của SYB đảm bảo các chương trình đào tạo đều thành công hơn mong đợi của đối tác và khách hàng

Hình thức đào tạo

Khóa học In House và Khóa học Public